ELEKTROTJENESTER

ELEKTROTJENESTERElektriker med verktøy på stige

Omega Norge AS har 230 samarbeidspartnere fordelt over hele landet. Dette er frittstående autoriserte elektroinstallatører med dokumentert kunnskap, og erfaring fra retail-bransjen.
Om det gjelder en hastejobb i Kristiansand, en feilsøkingsjobb i Bodø eller ny butikk i Hammerfest, er det kun ett telefonnummer og en mailadresse å forholde seg til.

Omega Norge AS kan levere:
  • NYETABLERING – Alt av elektroinstallasjon ved etablering av ny butikk
  • OMBYGNING/FLYTTING – Alt av elektroinstallasjon ved ombygning og flytting
  • SERVICEAVTALE – Vi stiller på kort varsel for store og små oppdrag
  • DATAINSTALLASJON – Installasjon av data og spredenett
  • EL-KONTROLL – Rapporteres på web, slik at man alltid har pålagt dokumentasjon tilgjengelig
  • ELEKTROPLAN/LYSPLAN – Både som tilbudsunderlag og/eller som arbeidstegning
  • REKLAMESKILT – Levering/montering
  • TERMOGRAFERING
  • KALKULASJON/BUDSJETTERING

Vi er uavhengig av produsenter og leverandører, og vil til enhver tid tilby de beste løsninger for dere!